May Pang | Frankie Vinci, Rick Springfield + May - May Pang